Jdi na obsah Jdi na menu


Školská rada

Školská rada Vám pomůže při řešení problémů týkajících se zejména návrhů školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, schvalování výročních zpráv o činnosti školy, schvalování školního řádu, schvalování pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílu na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednání návrhu rozpočtu školy na další rok, vyjadřování k rozborům hospodaření a navrhováním opatření ke zlepšení hospodaření. Projednává také inspekční zprávy České školní inspekce. Školská rada může podávat podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Složení školské rady:

  • Mgr. Karla Hospodářská - zvolená z řad pedagogů
  • Mgr. Roman Kurz - jmenován zřizovatelem
  • Martina Lipovská - zvolena zákonnými zástupci žáků

Kontakt:

E-mail: skolskarada@zstrebonin.cz

 

 

Příspěvky

Výsledky voleb do školské rady 3.11.2015

3. 11. 2015

 

Zápisy z jednání školské rady

7. 11. 2013

 

Výňatek ze Školského zákona o školské radě

14. 12. 2012

 

Jednací řád školské rady při Základní škole Dolní Třebonín

14. 12. 2012