Jdi na obsah Jdi na menu


 Jak uvádí pamětní kniha, plných 234 let musely třebonínské děti putovat za vzděláním do 4 kilometry vzdálené školy v Černici, která byla založena roku 1730. Po celou tu dobu bylo velkým přáním třebonínských občanů otevřít svou vlastní školu v místě. Tato myšlenka se začala naplňovat až v roce 1963, kdy byla započata stavba administrativní budovy s cílem přebudovat ji dodatečně na školní objekt. To se také podařilo.

 

    Slavnostní otevření nové Základní devítileté školy pro 1. - 5. ročník se konalo poslední prázdninovou neděli dne 30. srpna 1964. Prvního září zasedlo do školních lavic dvojtřídní školy celkem 31 žáků, z nichž všichni prospěli.

    Část vnitřního vybavení byla pořízena ze zrušené školy v Černici a část ze školy ve Zlaté Koruně.

    Součástí budovy byl rovněž od 15. března 1965 dětský zemědělský útulek se dvěma pěstounkami, místo zde nalezl i místní národní výbor. Děti mohly v suterénu školy využívat klubovnu.

    Dne 20. dubna 1965 se podařilo otevřít školní stravovnu, ve které se začalo stravovat přibližně 40 strávníků.

    V roce 1969 byla dvojtřídní organizace školy změněna kvůli celkovému počtu 50 žáků na trojtřídní. Tento stav trval do roku 1972, kdy počet žáků opět poklesl a od té doby již je naše škola dvojtřídní.

    V dubnu roku 1972 došlo ke spojení obcí Mojné - Dolní Třebonín, proto byla zvýšena kapacita dětského zemědělského útulku. Děti z útulku tak mohly využívat klubovnu jako svou ložnici.

    21. září 1979 byla slavnostně otevřena přístavba k stávající budově školy, kde našla útočiště mateřská škola a později i školní družina.

    Přes veliké výkyvy v počtech žáků, se po celou dobu podařilo školu udržet naplněnou a pozitivní je i skutečnost, že je o školu projevován stále velký zájem, a to nejen občany naší obce, ale i z obcí sousedních, odkud zatím zájemce pro kapacitní důvody přijímat nemůžeme.

    V roce 2004 jsme museli dokonce z kapacitních důvodů zrušit 5. ročník, abychom nepřesáhli povolený stav 33 dětí na škole, stanovený školským rejstříkem. Podobná situace již v minulosti také nastala, konkrétně od roku 1977 do roku 1996 byly na škole pouze 4 postupné ročníky.

    Velký zájem Obce Dolní Třebonín je po roce 2000 soustředěn na možnost výstavby nového školního areálu a také na získání financí formou dotace i na uvolnění vlastních prostředků obce. Koncem srpna 2007 měly vybrané firmy předložit návrhy projektů na nový školní areál, na jejichž základě měla být vybrána nejvýhodnější stavba a zažádáno o dotace. Tato stavebně upravená budova měla obsahovat 2 oddělení mateřské školy pro 45 dětí, 3 - 5 tříd pro 65 - 100 žáků 1. - 5. ročníku, školní družinu s kapacitou 30 - 60 dětí a samozřejmě další části jako je nová kuchyně, jídelna a snad tělocvična a sál.

    Od roku 2011 se daří stávající budovu školy postupně rekonstruovat. Po výměně střešní krytiny, následovalo položení nového asfaltového povrchu v přední části školního areálu a v roce 2013 výměna oken a zateplení budovy.

    Rok 2014 byl pro naši školu významný zejména z důvodu přesunutí mateřské školy do budovy obecního úřadu, kde je větší kapacita a dvě třídy. V základní škole došlo ke kompletní rekonstrukci školní kuchyně a vytvoření nové velké třídy ZŠ. V tento rok je to již 50 let od otevření školy. U příležitosti oslavy 50. výročí od založení školy byl uspořádán den otevřených dveří a pozváni i bývalí zaměstnanci školy a členové zastupitelstva.

V průběhu léta 2015 jsme dokončili II. etapu rekonstrukce základní školy, která spočívala v přebudování původní umývárny MŠ na sociální zařízení pro školáky. Vznikla zde i šatna pro kuchařky a úklidová místnost se sprchovým koutem. Knihovnu jsme přestěhovali do sborovny. V patře došlo k drobným stavebním úpravám v úklidové komoře a na toaletách žáků. Také hrubá přípravna zeleniny doznala menších změn. Na školní zahradě nahradila nová kanalizace původní, která se velice často ucpávala. U mateřské školy vyrostla velká pergola s uzamykatelným prostorem na ukládání hraček. Během podzimu bude dokončené pískoviště a prostor na odkládání kol.

Velkou změnou pro žáky a učitele je letošní přechod dvojtřídní organizace základní školy na trojtřídní. Tři třídy s pěti ročníky zde nebyly dlouhých 43 let...